Martes, 03 05 2024

Última actualitzacióDom, 22 Sep 2019 7pm

Canalitzar emocions negatives: eines i recursos pràctics / Canalizar emociones negativas: herramientas y recursos prácticos

Sumari: 

L'objectiu dels éssers humans hauria de ser cercar la felicitat. Ser capaços de conèixer quines són les causes del que els afecta i no els permet tenir una vida feliç. És a dir, viure una vida emocional on prevalguin els afectes alegres. 

L’objectiu d’aquest curs, i el seu complementari Construir Emocions Positives no és tan ambiciós. Seria absurd voler començar la casa per la teulada. En principi, ens conformem senzillament amb donar els primers passos cap a descobrir com funcionen les emocions, a conèixer l’efecte que tenen en les nostres accions i començar a desenvolupar recursos i habilitats per regular-les i aconseguir el màxim de benestar. 

__________________________________________________________

El objetivo de los seres humanos debería ser buscar la felicidad. Ser capaces de conocer cuáles son las causas de lo que les afecta y no les permite tener una vida feliz. Es decir, vivir una vida emocional donde prevalezcan los afectos alegres.

El objetivo de este curso, y su complementario Construir Emociones Positivas no es tan ambicioso. Sería absurdo querer empezar la casa por el tejado. En principio, nos conformamos simplemente con dar los primeros pasos hacia descubrir cómo funcionan las emociones, a conocer el efecto que tienen en nuestras acciones y comenzar a desarrollar recursos y habilidades para regular y conseguir el máximo de bienestar.

Durada: 60 hores / Duración: 60 horas

Preu:118€ (100€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació)./ Precio: 118€ (100€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC, previa acreditación de la situación).

Programa del curs en català / Programa del curso en castellano

 

Contactar

  • 17005 Girona
  • Tel:  972 100 495

 

Está aquí: Home Aula Virtual Llistat de cursos Miscel·lània Canalitzar emocions negatives: eines i recursos pràctics / Canalizar emociones negativas: herramientas y recursos prácticos