Martes, 03 05 2024

Última actualitzacióDom, 22 Sep 2019 7pm

Claus per a una comunicació de qualitat per correu electrònic / Claves para una comunicación de calidad por correo electrónico

Sumari: 

Gran part de la comunicació professional es canalitza a través del correu electrònic. Gràcies a aquesta eina portem a terme tota mena de tasques: de gestió, d’organització i de relació.

L’email és un mitjà molt econòmic i ràpid per transmetre missatges. Però aquesta comunicació també reflecteix la imatge de qui l’escriu i de l’organització que representa. Només si el missatge és oportú, correcte i revisat aconseguirà la bona predisposició del destinatari i potenciarà una imatge de professionalitat.

L’objectiu d’aquest curs es oferir als professionals les claus per garantir un bon ús de l’email, evitar malentesos i assegurar la qualitat dels missatges. A més,  proporciona una metodologia que permet agilitzar la feina i redactar en un estil eficaç.

______________________________________________________________________________

Gran parte de la comunicación profesional se canaliza a través del correo electrónico. Gracias a esta herramienta llevamos a cabo todo tipo de tareas: de gestión, de organización y de relación.

El email es un medio muy económico y rápido para transmitir mensajes. Pero esta comunicación también refleja la imagen de quien lo escribe y de la organización que representa. Sólo si el mensaje es oportuno, correcto y revisado conseguirá la buena predisposición del destinatario y potenciará una imagen de profesionalidad.

El objetivo de este curso es ofrecer a los profesionales las claves para garantizar un buen uso del email, evitar malentendidos y asegurar la calidad de los mensajes. Además, proporciona una metodología que permite agilizar el trabajo y redactar en un estilo eficaz.

Durada: 60 hores / Duración: 60 horas

Preu: 137€ (116€ per a estudiants, persones a l'atur i/o associats/ades de TISOC. Cal acreditar la situació abans de fer efectiu el pagament). / Precio: 118€ (100€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC. Es necesario acreditar la situación antes de hacer efectivo el pago).

Programa del curs català / Programa del curso castellano

Contactar

  • 17005 Girona
  • Tel:  972 100 495

 

Está aquí: Home Aula Virtual Llistat de cursos Miscel·lània Claus per a una comunicació de qualitat per correu electrònic / Claves para una comunicación de calidad por correo electrónico