Martes, 05 28 2024

Última actualitzacióDom, 22 Sep 2019 7pm

AULA VIRTUAL - Tècniques i instruments per a la gestió de projectes / Técnicas e instrumentos para la gestión de proyectos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURS ON LINE

"Tècniques i instruments per a la gestió de projectes / Técnicas e instrumentos para la gestión de proyectos"

Programa del curso en castellano (disponible en breve)

Què és un projecte? Quina preparació requereix portar un projecte? Tots els projectes es gestionen de la mateixa manera? És probable que si t'has matriculat a aquest curs t'hagis formulat preguntes com aquestes. I, és clar, abans d'iniciar un curs les incerteses són moltes: Què hi trobaré? Què m'aportarà? Sóc una candidata o un candidat adequat a fer aquest curs? En aquest curs es donaran a conèixer les directrius bàsiques d'una gestió eficient, així com ara els principals procediments que caracteritzen la direcció d'un projecte. 

A càrrec dePau Farràs Ribas. És llicenciada en Geografia i Història, en l'especialitat d'Antropologia cultural, per la Universitat de Barcelona, i postgraduada en Formació psicosocial, per l’IdEC de la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat desenvolupant projectes per a empreses com ara Codi-7 o la consultora Epise, i acompanyant altres professionals en el desenvolupament de projectes institucionals o propis. Al llarg de la seva trajectòria professional, ha centrat el seu interès en el funcionament i les interaccions dels grups de treball, d’aprenentatge i familiars. Forma part de l'equip de recerca sobre la gènesi de les relacions grupals, liderat per Josep Mª Recasens del Centre Pi i Molist de Barcelona. Actualment coordina el projecte Nodre, diàleg i desenvolupament organitzacional.
 
Destinataris/àries: professionals de l'àmbit socioeducatiu (educadors/es socials, treballadors/es socials, pedagogs/gues, professors/es, ...), estudiants i qualsevol persona interessada en el tema.
 
Objectius:

En acabar el curs, hauràs adquirit recursos que t’ajudaran a:

 • Valorar la viabilitat d’emprendre un projecte
 • Delimitar i planificar un projecte
 • Fer servir eines que faciliten tant un desenvolupament eficient com un seguiment adequat del projecte
 • Preveure riscos i accions de contingència
 • Dirigir l'equip de persones implicades en el projecte
 • Tancar el projecte adequadament
Programa:
MÒDUL 1:
 • Introducció a la gestió de projectes:
 • Concepte, tipus de projectes i principis bàsics
 • La viabilitat i l'acceptació del projecte
 • Fer de cap de projecte: tasques corresponents a cada etapa i responsabilitat global
MÒDUL 2:
 • La definició del projecte:
 • L'anàlisi de necessitats
 • L'objectiu principal del projecte i objectius secundaris
 • Producte final, resultats i criteris d'èxit
 • Limitacions i possibilitats de partida
 • Implicacions necessàries i intervinents
MÒDUL 3:
 • La descripció del projecte I) - Identificació i organització dels recursos (la preplanificació):
 • La descomposició del projecte en activitats i tasques
 • Identificació de les persones necessàries i assignació de responsabilitats
 • Identificació dels recursos necessaris i càlcul de costos bàsics
MÒDUL 4:
 • La descripció del projecte II) - La planificació temporal i financera del projecte:
 • La planificació de les activitats i la seva representació gràfica
 • Identificació de sobrants de temps i punts crítics
 • El cronograma i el pressupost
 • Altres aspectes a tenir en compte
MÒDUL 5:
 • L'execució del projecte i el tancament:
 • Eines per al desenvolupament del projecte
 • La formació i la gestió d'un equip de projecte
 • El tancament del projecte
Metodologia:
- Metodologia en línia: pdf, fòrum, correu electrònic, ...
- Tutorització i atenció personalitzada.
- Avaluació continuada mitjançant les activitats periòdiques i final.
 
Dates:
Activitat amb inscripció oberta.
 
Idiomacatalà/ castellà (a escollir pel/la alumne/a; en castellà disponible en breu)
 
Durada: 100 hores. Un cop matriculat/da es disposarà d'un termini de 6 mesos per finalitzar-lo; passat aquest temps caldrà renovar la inscripció, en aquest cas amb un descompte sobre el preu original.
 
Preu: 210€ (180€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació).
 
Com i quan inscriure's?
Cal fer la inscripció mitjançant el formulari de matriculació que trobareu a la nostra Aula Virtual; un cop feta la inscripció cal fer el pagament de l'import corresponent al nº de compte que us indicarem dins el termini d'una setmana des de la data d'inscripció.
 

AULA VIRTUAL - Logopèdia en la gent gran: tècniques i instruments / Logopedia en la tercera edad: técnicas e instrumentos

CURS ON LINE
"Logopèdia en la gent gran: tècniques i instruments / Logopedia en la tercera edad: técnicas e instrumentos"
 
 
A la tercera edat sorgeixen algunes dificultats a nivell logopèdic que es poden veure incrementades després de l'aparició de patologies a nivell cerebral.
En parlar de logopèdia en la gent gran ens referim, no només al diagnòstic de patologies sinó també a la intervenció logopèdica.
L'objectiu d'aquest curs és conèixer tant quines causes poden provocar dificultats en el llenguatge com els qüestionaris d'avaluació i les tècniques d’intervenció.
Alguns d'aquests trastorns que pateixen les persones grans són transitoris i desapareixen o disminueixen. No obstant això, en altres ocasions, el grau de deteriorament ha patit un increment i continua present.
Mitjançant el present curs l'alumne aprendrà a conèixer les diferents àrees cerebrals que es veuen transformades en la gent gran així com les característiques específiques del deteriorament cognitiu i les demències i les dificultats del llenguatge que ocasionen.
Al llarg del curs es coneixeran les diferents tècniques d'estimulació cognitiva i logopèdica que es duen a terme amb la gent gran.
 
Objectius:
- Conèixer tant les causes que provoquen dificultats en el llenguatge en la gent gran, com les tècniques d’intervenció.
- Conèixer les àrees cerebrals que pateixen alguna transformació en la gent gran, així com les característiques del deteriorament cognitiu i com afecten al llenguatge. 
- Aprendre i adquirir eines d’avaluació del llenguatge i tècniques d’estimulació cognitiva i logopèdica per a la gent gran.
 
Programa:
Tema 1. Característiques de l’envelliment cerebral i patologies neuropsicològiques més freqüents.
Tema 2. Trastorns del llenguatge més freqüents en la gent gran.
Tema 3. Intervenció logopèdica en la gent gran.
Tema 4. Avaluació del llenguatge.
Tema 5. Estimulació del llenguatge.
 
Metodologia:
- Metodologia en línia: pdf, fòrum, correu electrònic,...
- Tutorització i atenció personalitzada.
- Avaluació contínua mitjançant les activitats periòdiques i final.
 
A càrrec de: Cristina Castillo Mordillo, psicòloga i logopeda. Té àmplia experiència tant en sessions clíniques en gabinets privats com en logopèdia escolar i en adults, col·laborant en centres educatius tant en l'avaluació com el diagnòstic i tractament de trastorns del llenguatge. 
 
Destinataris/àries: professionals socioeducatius en l'àmbit de la gent gran (educadors/es socials, animadors/es socioculturals, psicòlegs/gues, terapeutes ocupacionals,,...), estudiants i qualsevol persona interessada en el tema.
 
Quan?
Activitat amb matrícula continuada.
 
Idioma: català / castellà (a escollir pel/per la alumne/a).
 
Durada: 80 hores online. Un cop matriculat/da es disposarà d'un termini de 6 mesos per finalitzar-lo; passat aquest temps caldrà renovar la inscripció, en aquest cas amb un descompte sobre el preu original.
 
Preu: 201€ (169€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació).
 
Com i quan inscriure's?
Cal fer la inscripció mitjançant el formulari de matriculació que trobareu a la nostra Aula Virtual; un cop feta la inscripció cal fer el pagament de l'import corresponent al nº de compte que us indicarem dins el termini d'una setmana des de la data d'inscripció.
 
 

AULA VIRTUAL - Foniatria i educació de la veu / Foniatría y educación de la voz

CURS ON LINE
"Foniatria i educació de la veu / Foniatria y educación de la voz"
 
 
Molts dels i de les professionals, tant de l’àmbit socioeducatiu com d’altres sectors, empren la seva veu com a eina i instrument bàsic per desenvolupar la seva tasca, el que pot provocar dificultats i problemes vocals si no en tenim cura i la fem servir adequadament.
 
Aquest curs pretén facilitar eines i recursos pràctics per tal de prevenir les dificultats i problemes, així com per millorar l’ús de la nostra veu.
 
Objectius:
- Conèixer l'anatomia de la fonació, respiració i aparell laringi.
- Comprendre les pautes que s'han de seguir per realitzar un adequat ús de la veu.
- Adquirir eines pràctiques per aplicar un programa de millora de la veu.
 
Programa:
Tema 1. Elements que intervenen en la producció de la veu. Fisiologia de la producció de la veu.
Tema 2. Patologies de la veu.
Tema 3. Avaluació de les patologies de la veu.
Tema 4. Factors que perjudiquen la veu i com evitar-los.
Tema 5. Pautes d'higiene vocal
Tema 6. Alimentació i veu.
Tema 7. El control postural.
Tema 8. Entrenament de la veu: la importància de la respiració i la relaxació.
Tema 9. Coordinació fonorespiratòria.
Tema10. Impostació vocal.
Tema 11. Entonació i modulació de la veu.
 
Metodologia:
- Metodologia en línia: pdf, fòrum, correu electrònic,...
- Tutorització i atenció personalitzada.
- Avaluació contínua mitjançant les activitats periòdiques i final.
 
A càrrec de: Cristina Castillo Mordillo, psicòloga i logopeda. Té àmplia experiència tant en sessions clíniques en gabinets privats com en logopèdia escolar col·laborant en centres educatius tant en l'avaluació com el diagnòstic i tractament de trastorns del llenguatge. També té ha treballat en la impartició de cursos de foniatria i educació de la veu tant per a docents com per a professionals del sector de call center.
 
Destinataris/àries: professionals de l’àmbit socioeducatiu (educadors/es socials, treballadors/es socials, integradors/es socials, pedagogs/gues, psicòlegs/gues, mestres, monitors/es de lleure,...), professionals de la veu (locutors de ràdio, agents, professionals de call center, comercials, atenció al públic...), estudiants i qualsevol persona interessada en la temàtica del curs.
 
Quan?
Activitat amb matrícula continuada.
 
Idioma: català / castellà (a escollir pel/per la alumne/a).
 
Durada: 80 hores online. Un cop matriculat/da es disposarà d'un termini de 6 mesos per finalitzar-lo; passat aquest temps caldrà renovar la inscripció, en aquest cas amb un descompte sobre el preu original.
 
Preu: 183€ (154€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació).
 
Com i quan inscriure's?
Cal fer la inscripció mitjançant el formulari de matriculació que trobareu a la nostra Aula Virtual; un cop feta la inscripció cal fer el pagament de l'import corresponent al nº de compte que us indicarem dins el termini d'una setmana des de la data d'inscripció.
 

Contactar

 • 17005 Girona
 • Tel:  972 100 495

 

Está aquí: Home Llistat activitats formatives