Martes, 04 23 2024

Última actualitzacióDom, 22 Sep 2019 7pm

AULA VIRTUAL - Coaching i lideratge / Coaching y liderazgo

CURS ON LINE
"Coaching i lideratge / Coaching y liderazgo"
 
 
Tant en la vida professional com en la personal, tots tenim afanys de millora, a tots ens agradaria superar-nos, però poques vegades ens posem a treballar per aconseguir-ho, per fer-ho realitat. El principal problema d'aquest estancament sol ser el "com": com fer-ho i, d'altra banda, si tot funciona més o menys bé, per què canviar , per què innovar?
 
Per facilitar-nos la posada en marxa cal tenir un objectiu: "establir metes i objectius és el primer pas per aconseguir-los".
 
En l'àmbit de l'empresa/organització, el líder té com a finalitat aconseguir objectius concrets, per tant, la seva efectivitat es mesurarà a partir dels resultats obtinguts. No obstant això, el líder no sol ser conscient del marc on desenvolupa accions que li permetran assolir els seus objectius, i és precisament el procés de coaching que l'ajuda a adonar-se, a treballar conscientment dins d'aquest marc, de manera que té més possibilitats d'acció.
 
El coaching, doncs, no és únicament una tècnica, és, sobretot, una manera de "fer empresa" que porta a una transformació de l'entorn, la qual permet desenvolupar noves competències.
 
Aquest curs pretén facilitar un coneixement bàsic del procés de coaching orientat al lideratge d'equips, així com recursos i tècniques per fer-ho en el si de l'organització, millorant així les relacions i competències de l'equip i, per conseqüència, els resultats.
 
 
A càrrec de: Montserrat Sánchez, educadora social i formadora de l'àmbit social i empresarial des de fa més de 10 anys.
 
Destinataris/àries: coordinadors/es, gerents d’entitats, caps d’equip, responsables de personal, professionals de l'àmbit socioeducatiu (educadors/es socials, treballadors/es socials, pedagogs/gues, professors/es,...), estudiants i qualsevol persona interessada en el tema.
 
Objectius:
- Adquirir els coneixements bàsics del procés de coaching i els seus elements.
- Proporcionar recursos i tècniques encaminades a la posada en pràctica del coaching en les organitzacions i/o equips de treball.
- Facilitar estratègies de millora de la capacitat de lideratge i de les relacions dins/amb l'equip de treball.
- Afavorir la millora de les capacitats professionals i personals i, en conseqüència, dels resultats del treball en equip en l'organització/empresa.
 
Programa:
Tema 1. El Coaching.
Tema 2. El Coach.
Tema 3. Lideratge i coaching.
Tema 4. La Intel·ligència emocional i el coaching.
Tema 5. Avaluació del procés de Coaching. Conclusions.
 
Metodologia:
- Metodologia en línia: pdf, fòrum, correu electrònic, ...
- Tutorització i atenció personalitzada.
- Avaluació continuada mitjançant les activitats periòdiques i final.
 
Dates:
Activitat amb inscripció oberta.
 
Idioma:català/ castellà (a escollir pel/la alumne/a)
 
Durada: 60 hores. Un cop matriculat/da es disposarà d'un termini de 6 mesos per finalitzar-lo; passat aquest temps caldrà renovar la inscripció, en aquest cas amb un descompte sobre el preu original.
 
Preu: 137€ (116€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació).
 
Com i quan inscriure's?
Cal fer la inscripció mitjançant el formulari de matriculació que trobareu a la nostra Aula Virtual; un cop feta la inscripció cal fer el pagament de l'import corresponent nº de compte que us indicarem dins el termini d'una setmana des de la data d'inscripció.
 

AULA VIRTUAL - La gestió del temps: tècniques i instruments / La gestión del tiempo: técnicas e instrumentos

CURS ON LINE
"La gestió del temps: tècniques i instruments / La gestión del tiempo: técnicas e instrumentos"
 
 
A càrrec de: Montserrat Sánchez, educadora social i formadora de l'àmbit social i empresarial des de fa més de 10 anys.
 
Destinataris/àries: professionals de l'àmbit socioeducatiu (educadors/es socials, treballadors/es socials, pedagogs/gues, professors/es, ...), estudiants i qualsevol persona interessada en el tema.
 
El temps és un recurs del que tots disposem, però l’administrem eficientment i amb eficàcia? Per la seva importància, i perquè la seva incorrecta gestió pot influir negativament en la presa de decisions, en el treball realitzat, en l’abordatge de nous assumptes i, en definitiva, en el desenvolupament global de la nostra tasca professional, però també personal, és positiu adquirir eines per poder gestionar-lo eficaçment.
Aquest curs pretén reflexionar sobre quina administració fem del nostre temps i si ens cal modificar algun hàbit per gestionar-lo de forma més eficaç, tot presentant eines i tècniques per aconseguir-ho.
 
Objectius:
- Reflexionar sobre l’administració del temps personal i laboral.
- Conèixer i identificar els lladres del temps.
- Adquirir eines i instruments per modificar els hàbits adquirits i, així millorar la gestió del temps.
 
Programa:
1. El temps com a recurs.
2. Relació entre la personalitat i la manera de gestionar el temps.
3. Els suports per a la gestió eficaç del temps.
4. Els lladres del temps.
5. El tractament de les activitats d’alt i baix rendiment.
6. La delegació.
7. El control de l’ús del propi temps: aplicació pràctica.
8. Model per a la creació de nous hàbits personals.
 
Metodologia:
- Metodologia en línia: pdf, fòrum, correu electrònic, ...
- Tutorització i atenció personalitzada.
- Avaluació continuada mitjançant les activitats periòdiques i final.
 
Quan?
Activitat amb inscripció oberta.
 
Idioma: català/ castellà (a escollir pel/la alumne/a)
 
Durada: 20 hores. Un cop matriculat/da es disposarà d'un termini de 6 mesos per finalitzar-lo; passat aquest temps caldrà renovar la inscripció, en aquest cas amb un descompte sobre el preu original.
 
Preu: 50€ (43€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació).
 
Com i quan inscriure's?
Cal fer la inscripció mitjançant el formulari de matriculació que trobareu a la nostra Aula Virtual; un cop feta la inscripció cal fer el pagament de l'import corresponent al nº de compte que us indicarem dins el termini d'una setmana des de la data d'inscripció.
 
 

 

AULA VIRTUAL - Gestió positiva de l'estrès: recursos pràctics / Gestión positiva del estrés: recursos prácticos

CURS ON LINE
"Gestió positiva de l'estrès: recursos pràctics / Gestión positiva del estrés: recursos prácticos"
 
 
A càrrec de: Montserrat Sánchez, educadora social i formadora de l'àmbit social i empresarial des de fa més de 10 anys.
 
Destinataris/àries: professionals de l'àmbit socioeducatiu (educadors/es socials, treballadors/es socials, pedagogs/gues, professors/es, ...), estudiants i qualsevol persona interessada en el tema.
 
L'estrès apareix sovint en el nostre àmbit laboral i personal, i amb molta freqüència quan treballem en atenció a persones, però sabem perquè apareix? Sabem que hi ha un tipus d'estrès positiu? I sobretot, tenim les eines i recursos per afrontar-lo?
 
Aquest curs pretén donar resposta als interrogants i aportar recursos per identificar l'estrès i gestionar-lo positivament i amb èxit.
 
Objectius:
- Conèixer l'origen de l'estrès i les seves diferents tipologies.
- Identificar els factors que provoquen la seva aparició i els efectes que poden produir.
- Adquirir recursos i estratègies per afrontar i reduir l'estrès.
 
Programa:
1. Què és l'estrès. Tipologies.
2. Concepció bio-psico-social.
3. Causes i efectes.
4. Factors que potencien l'aparició de l'estrès.
5. Mediadors psicosocials de l'estrès.
6. Estratègies d'afrontament.
7. Exercicis i tècniques de relaxació.
 
Metodologia:
- Metodologia en línia: pdf, fòrum, correu electrònic, ...
- Tutorització i atenció personalitzada.
- Avaluació continuada mitjançant les activitats periòdiques i final.
 
Quan?
Activitat amb inscripció oberta.
 
Idioma: català/ castellà (a escollir pel/la alumne/a)
 
Durada: 30 hores. Un cop matriculat/da es disposarà d'un termini de 6 mesos per finalitzar-lo; passat aquest temps caldrà renovar la inscripció, en aquest cas amb un descompte sobre el preu original.
 
Preu: 74€ (63€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació).
 
Com i quan inscriure's?
Cal fer la inscripció mitjançant el formulari de matriculació que trobareu a la nostra Aula Virtual; un cop feta la inscripció cal fer el pagament de l'import corresponent al nº de compte que us indicarem dins el termini d'una setmana des de la data d'inscripció.
 

Contactar

  • 17005 Girona
  • Tel:  972 100 495

 

Está aquí: Home Llistat activitats formatives